Tải Game Tower Defense Heroes 2 v1.1 (Mod Apk Energy) Mới

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 


Tải Game Tower Defense Heroes 2 v1.1 (Mod Apk Energy) Mới

Tower Defense Heroes 2 v1.1 (Mod Apk Năng lượng) Phần tiếp theo được chờ đợi từ lâu sẽ đưa bạn đến tương lai! Kẻ thù vẫn không muốn trả tiền cho bạn để quá cảnh trên đường! Sử dụng tháp để loại bỏ kẻ thù của bạn. Đồ họa mới được làm mới và cơ chế bổ sung cho phép bạn dành thời gian chơi trò chơi một cách hiệu quả.

Các tính năng tiếp theo đang chờ bạn:
* 20 cấp độ trò chơi khác nhau.
* 12 loại kẻ thù khác nhau.
* Âm thanh và đồ họa 3D được thiết kế lại hoàn toàn.
* 4 loại tháp khác nhau với nhiều loại vũ khí và tương tác với kẻ thù. Mỗi tháp pháo có thể được cải thiện tùy thuộc vào kinh nghiệm.
* Nhánh kỹ năng gồm 16 kỹ năng với khả năng tăng cấp sức mạnh cho mỗi kỹ năng một số lần.
* Nâng cấp sức mạnh của tòa tháp để tăng cấp độ.
* Hệ thống thành tích.
* Powerleveling và 20 cấp độ cho game thủ. Bạn có được kinh nghiệm bởi mỗi kẻ thù bị giết. Mỗi cấp độ cho bạn +3 điểm cho nhánh kỹ năng.

Việc phòng thủ tháp được thực hiện theo quy tắc tiêu chuẩn của trò chơi thuộc thể loại phòng thủ tháp (phòng thủ tháp).

Anh hùng phòng thủ tháp là một trò chơi miễn phí!

Anh hùng phòng thủ tháp 2
Anh hùng phòng thủ tháp 2
Anh hùng phòng thủ tháp 2
Anh hùng phòng thủ tháp 2
Anh hùng phòng thủ tháp 2
Anh hùng phòng thủ tháp 2

TẢI XUỐNG:

Tower Defense Heroes 2 v1.1 (Mod Apk Năng lượng) – DAİLYUPLOAD

Tower Defense Heroes 2 v1.1 (Mod Apk Năng lượng) – THẢ LÊN

Tower Defense Heroes 2 v1.1 (Mod Apk Năng lượng) – TẢI LÊN

– Liên kết được Tài trợ –