Carrier Not Available fix (after jailbreak)

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Carrier Not Available fix (after jailbreak)


Đây là các lệnh mà tôi đã sử dụng (nhạy cảm với từng lứa Hãy đảm bảo nhập các lứa lớn và nhỏ, và đừng quên dấu cách) chmod 777 / var chmod 777 / var / mobile chmod 777 / var / mobile / Library chmod 777 / var / mobile / Library / Preferences Tinh chỉnh bạn cần 1_apple file conduit 2_appsync 3_newterm 2 BẠN PHẢI THÊM NGUỒN NÀY: Hỏi tôi trên Twitter :.

Carrier Not Available fix (after jailbreak) “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=sbN_h7w_jj4

Tags: #Carrier #fix #jailbreak

Từ khóa: fix loi iphone 5 lock khong can jb,Carrier not available,Jailbreak,Jailbroken,Fix,Switch between 3g to lte,Lte to 3g,sim not working,no sim,no service,no calls,call issue,lte issue,fix lte,fix calls,2021,iOS 13,iOS 12,iOS 14