Ark Survival Evolved: How to save and load your game on Windows 10 PCs

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Ark Survival Evolved: How to save and load your game on Windows 10 PCs


Video nhanh về cách lưu và tải các trò chơi Ark của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng File Finder trên các phiên bản Windows trước đó. Rõ ràng là có một công cụ quá, nhưng nó có vẻ hoạt động rất tốt đối với tôi. Tôi cũng không đề cập trong video rằng toàn bộ thư mục đã lưu cần được sao chép / dán trong trường hợp bạn bị mất tệp ký tự hoặc căng thẳng, bạn có thể quay lại bản sao lưu trước đó cho LocalProfiles và LocalPlayer.arkprofile.

Ark Survival Evolved: How to save and load your game on Windows 10 PCs “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=i9DLBdDLXbg

Tags: #Ark #Survival #Evolved #save #load #game #Windows #PCs

Từ khóa: cach tai game ark survival evolved,Ark,Save,load