#1 ACTIVE WINDOWS 10 PRO BẰNG CMD Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Xem ngay video ACTIVE WINDOWS 10 PRO BẰNG CMD

Remember to connect to the internet, open CMD with Administrator rights and copy the following lines. Good luck to you all: Cscript slmgr.vbs -upk Cscript slmgr.vbs /ckms Sc config Sppsvc start= auto & Net.exe start Sppsvc Sc config Osppsvc start= auto & Net.exe start Osppsvc sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv Cscript slmgr.vbs /ipk VNW26-D6PYF-QK9V8-96XKC-7CFC6 changepk.exe /productkey BGRWH-K2JPJ-VX82X-8CRF8-D43MT Cscript stolm exit .vbs

ACTIVE WINDOWS 10 PRO BẰNG CMD “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=0gJDtEN9IuE

Tags của ACTIVE WINDOWS 10 PRO BẰNG CMD: #ACTIVE #WINDOWS #PRO #BẰNG #CMD

Bài viết ACTIVE WINDOWS 10 PRO BẰNG CMD có nội dung như sau: Remember to connect to the internet, open CMD with Administrator rights and copy the following lines. Good luck to you all: Cscript slmgr.vbs -upk Cscript slmgr.vbs /ckms Sc config Sppsvc start= auto & Net.exe start Sppsvc Sc config Osppsvc start= auto & Net.exe start Osppsvc sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv Cscript slmgr.vbs /ipk VNW26-D6PYF-QK9V8-96XKC-7CFC6 changepk.exe /productkey BGRWH-K2JPJ-VX82X-8CRF8-D43MT Cscript stolm exit .vbs

Từ khóa của ACTIVE WINDOWS 10 PRO BẰNG CMD: active phần mềm

Thông tin khác của ACTIVE WINDOWS 10 PRO BẰNG CMD:
Video này hiện tại có 1342 lượt view, ngày tạo video là 2020-06-07 09:28:33 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=0gJDtEN9IuE , thẻ tag: #ACTIVE #WINDOWS #PRO #BẰNG #CMD

Cảm ơn bạn đã xem video: ACTIVE WINDOWS 10 PRO BẰNG CMD.